Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, rozpoczynając budowę powinni Państwo zatrudnić kierownika budowy.

Odpowiednia osoba posiada nie tylko wiedzę i znajomość prawa potwierdzoną nadaniem uprawnień, ale przede wszystkim jest osobą lojalną i odpowiedzialną za interesy inwestora.
ALPAX FIRMA BUDOWLANA korzysta z usług sprawdzonych kierowników budowlanych, którzy zadbają o Państwa interesy, a wszelkie prace budowlane poprawadzą na najwyższym poziomie sztuki budowlanej.

Do zakresu obowiązków kierownika budowy należy między innymi:

  • udokumentowanie przejęcia od inwestora terenu budowy oraz prawidłowe jego zabezpieczenie,
  • rzetelne, fachowe i zgodne z prawem założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej,
  • organizacja oraz prowadzenie budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę w oparciu o bieżące prawo budowlane,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy wykonawców,
  • realizacja zadań umieszczonych w dzienniku budowy,
  • zgłaszanie inwestorowi do odbioru wszelkich prac bieżących podlegających zakryciu, jak również wykonanie testów bądź prób działania instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru,
  • po ukończeniu prac budowlanych, zgłoszenie inwestorowi ( odpowiednim wpisem w dzienniku budowy) obiektu do odbioru,
  • przekazanie inwestorowi wymaganych prawem oświadczeń dotyczących wybudowanego obiektu, terenu budowy oraz sąsiedniego terenu jeśli był używany,

 

Widząc jak wiele obowiązków musi wypełnić taka osoba, proponujemy Państwu optymalne rozwiązanie jakim jest zgrany team wykonawcy i kierownika budowy, który wspólnie będzie dbać o Państwa interesy.

ALPAX. Domy na miarę pragnień.